DPH – KONTROLNÍ HLÁŠENÍ - POZOR!!! - DŮLEŽITÉ!!!

18.12.2015 09:12

DPH – KONTROLNÍ HLÁŠENÍ

(ČTĚTE POZORNĚ A HLAVNĚ AŽ DO KONCE)

Jistě jste už všichni slyšeli o té „skvělé“ novince, která nás čeká od nového roku v DPH – kontrolní hlášení. Nejdřív vám to shrnu – podle Ministerstva financí se jedná o účinný nástroj v boji proti daňovým únikům. Ale co si budeme povídat, je to věc, která znamená práci navíc a získání kontroly nad tím, co děláme. A také to je systém založený hlavně na pokutách a sankcích, které nám finanční úřad bude udělovat. Proč nevydělávat na tom, že jsme jen lidé, že? Zapomeňte na dovolené, lhůta 5 dní na nápravu chyby, nás prostě na dovolenou nepustí. Ale parazitujeme na zaměstnancích, takže si to zasloužíme :-)

Termíny pro podání jsou následující:

- právnické osoby podávají hlášení každý měsíc do 25. (neexistuje plus 5 dní bez pokuty), i pokud jsou čtvrtletními plátci

- fyzické osoby podávají hlášení podle svého zdaňovacího období, také do 25. (opět bez 5 dnů „amnestie“ jako to bylo dosud)


Uvědomte si, že pokuty a sankce mohou být likvidační. Povzbuzující čísla máte zde:

- 1.000,- Kč - za pozdní podání bez výzvy FÚ

- 10.000,- Kč - za pozdní podání na výzvu FÚ

- 30.000,- Kč – za nepodání na základě výzvy nebo nepodáno do 5. dne od výzvy

- 50.000,- Kč – pokud není chyba opravena ani v náhradní lhůtě

- až 500.000,- Kč – za opakované nepodání hlášení ve stanoveném termínu

Splatnost pokut je 15 dnů od právní moci rozhodnutí, odvolání je prakticky nemožné.

Teď stručně, co kontrolní hlášení bude obsahovat: žádná souhrnná čísla, finančnímu úřadu budete sdělovat všechna svá citlivá data – bude se předávat seznam uskutečněných a přijatých plnění, včetně čísel dokladů, DIČ odběratele a dodavatele. Můžeme jen doufat, že to ještě Ústavní soud zastaví, naděje umírá poslední.


Vzhledem k výše uvedenému po vás budu vyžadovat následující:

- předávání dokladů do 10. dne následujícího měsíce (po předchozí vzájemné domluvě, zdůrazňuji slovo vzájemné, mi bude u některých z vás stačit předání dokladů po skončení čtvrtletí, ale také vždy do 10.) – budu z dokladů opisovat mnohem více údajů a potřebuju mít čas i na kontrolu. Stačí, aby v opisování dokladu chyběla jedna číslice, a už má stát vyděláno 50.000,-. Malý nápad – pojďme si všichni společně založit soukromý finanční úřad – víte, kolik si bez práce vyděláme?!? :-)


- změnu číslování vydaných faktur, zálohových faktur a vydaných opravných dokladů – na každý typ je nutná jiná číselná řada. Současně je nutné nepoužívat písmena, pomlčky, lomítka atd., číslo faktury bude obsahovat jen čísla, ideálně v tomto formátu: 160100001, 160100002 atd. Dále ještě mohu akceptovat čísla: 20160001 nebo 2016001 atd. V žádném případě již nesmíte číslovat faktury 001/2016, 002/2016 atd. Dávejte si pozor, ať nevynecháte v číselné řadě číslo, nebo aby byly dvě různé faktury se stejným číslem

 

- nezapomínejte na předávání všech přijatých faktur – už to nepůjde řešit způsobem jako dosud – že se faktura prostě zaúčtovala v dalším období – musí se podávat dodatečné hlášení. Asi se vám to nebude líbit, ale za každé dodatečné hlášení si budu účtovat příplatky

 

- připravuji nové plné moci a budu je od vás potřebovat včas podepsat. Aby to nebylo jednoduché, tak ty stávající na kontrolní hlášení nebudou platit. A jelikož je podání pouze elektronicky, tak bez plných mocí to nepůjde (tedy pokud si to nechcete začít posílat sami)

 

- asi bude také vhodné připravit smlouvy, kde si vzájemně stanovíme, kdo bude platit jakou pokutu. K tomu se dostanu snad mezi svátky

To je zatím z účetních věcí vše, další věci stejně budeme asi muset dolaďovat až osobně.


Důležité informace závěrem:

- vy, kteří máte problémy s dodáváním dokladů včas, zamyslete se nad tím, zda vůbec musíte být plátci DPH. Možná by pro vás, při splnění zákonných podmínek, bylo zrušení registrace záchranou :-)

 

- do dnešního dne jsem byla velmi tolerantní k neplatičům. Pro některé z vás nastává nemilá změna – jelikož kontrolní hlášení mi přinese mnohem více práce, tak budu zpracovávat účetnictví jen platícím klientům. Takže, pokud nejste ochotni v co nejkratším termínu uhradit své závazky, nebo pokud nepřijdete s rozumným návrhem na jejich uhrazení, dokončím vám letošní účetnictví a příští rok už zpracovávat nebudu. Práce mě baví, ale s nástupem kontrolního hlášení už nebude mým neplaceným koníčkem :-)

 

Teď vám popřát klidné vánoce, tak po mně asi s chutí hodíte kapra nebo brambory připravené na salát. Ale jsem daleko, tak můžu. A navíc, nejsem autorem zákonů :-) :-)

Takže šťastné a veselé všem