Povídání o firmě

  Bylo nebylo, pro někoho možná i za devatero horami a devatero řekami, v roce 1995 vznikla v Chotěvicích účetní kancelář s jednou účetní. Ta si v roce 2013 řekla, že změna je život a že dosavadních 18 let praxe je dostačujících na založení společnosti. A jelikož někdy není od plánování k uskutečnění daleko, dne 23. 7. 2013 vznikla společnost Daně a účetnictví VH s.r.o.

Léta praxe člověka utvrdí v tom, že lidé jsou různí. Proto rozlišujeme a zároveň respektujeme 3 typy zákazníků: 

- homo probus (člověk pořádný) - přiveze doklady v deskách, částečně srovnané a roztříděné,

- homo usitatus (člověk běžný) - přiveze doklady chaoticky naházené do krabice nebo tašky, takže kromě údajů podstatných pro účetnictví víme i to, co si v pátek koupil ke svačině a na čem byl v neděli v kině,

- homo felix (člověk šťastný) – to jsou podnikatelé řídící se heslem, že na dokladech musí být vidět, že prošly životem. Z tašky kromě dokladů vypadnou i piliny nebo seno. Pro ně není překážkou na dokladu ani otisk boty nebo pneumatiky, olej z pily atd.